Poplatek za tábor uhraďte do 31.5.2019 bezhotovostně na bankovní účet: 232941029/0300 (ČSOB, a.s.), v.s: 1201555, do poznámky uveďte jméno dítěte. 

V případě platby v hotovosti taktéž do 31.5.2019.

 

© 2014 - Jednička