Skauti a skautky zahajují schůzkou ve čtvrtek 3.12.2020 

Schůzka vlčat a světlušek ve čtvrtek 10.12.2020

 

Úterní floorbal zatím nepotvrzen - školská zařízení mají zajítm stále zákaz vpouštění veřejnosti na sportoviště, infomace zde upřesníme.  

 

 

© 2014 - Jednička