Podle posledních informací je možné zahájit činnost spolků na území Pardubického kraje.

Takže i my chystáme zahájení.

Zahájení ve čtvrtek 13.5.2021 od 17:30 hod - všichni.

 

Každý účastník schůzky v prostoru u garáží odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení - viz. vzor níže. V případě, že nebude mít vyplněné čestné prohlášení, bude potřeba podstoupit antigenní test, který bude nutné provést na místě a to buďto test, který budeme mít k dispozici nebo je možné donést vlastní. Zákonný zástupce bude moci být přítomen testování.  

 

 Těšíme se na Vás. 

 

© 2014 - Jednička